Inaugurarea Anului Pastoral 2022-2023 în Arhidieceza de București și întâlnirea membrilor Consiliului Prezbiteral și a Responsabililor Oficiilor pastorale 

cons past

Inaugurarea Anului Pastoral 2022-2023 în Arhidieceza de București și întâlnirea membrilor Consiliului Prezbiteral și a Responsabililor Oficiilor pastorale 

Orice activitate bună începe cu Dumnezeu și îi este închinată Lui. Rugăciunea a fost aceea care a deschis și anul acesta activitățile noului An Pastoral 2022-2023 în Arhidieceza Romano-Catolică de București, cu tema: „Iertarea, alinarea, slujirea și comuniunea de viață”. Acest An Pastoral dedicat Sacramentelor vindecării – Spovada și Ungerea bolnavilor – și Sacramentelor stărilor de viață – Căsătoria și Preoția, anunțat încă din 2020 de Păstorul Arhidiecezei, face parte dintr-un program pastoral amplu de trei ani, având în centru revigorarea vieții sacramentale.

Astfel, joi, 15 septembrie 2022, ora 11.00, în Aula Magna a Facultății de Teologie Romano-Catolică București, deschiderea noului An Pastoral a fost marcată prin întâlnirea membrilor Consiliului Prezbiteral și a responsabililor cu diferitele Oficii pastorale din Curia Arhiepiscopală, sub conducerea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, și a PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București.

whatsapp-image-2022-09-15-at-2-32-24-pm

Celebrarea Cuvântului lui Dumnezeu condusă de Arhiepiscopul nostru a fost momentul de început al acestei întâlniri. Nimic nu putem face dacă nu ascultăm mai întâi glasul Păstorului cel Bun, care ne vorbește prin Scriptură. Și, deoarece Cuvântul este mereu nou, trebuie ca și modalitățile de a-l transmite să fie noi, adaptate timpurilor prin care trecem, evitând capcana împietririi inimii în comoditatea lui „s-a făcut mereu așa” (Evangelii Gaudium 33).

În acest spirit misionar „ad intra” se înscrie și tema Anului Pastoral ce tocmai s-a deschis. Este nevoie să redescoperim Sacramentele. Nu există o viață autentică dacă ne lipsim de seva divină care se revarsă în noi prin celebrarea Sfintelor Sacramente. De aceea, continuând acest ciclu trienal propus cu 2 ani în urmă, cu ajutorul Duhului Sfânt, suntem chemați ca anul acesta să redescoperim frumusețea Sacramentelor de vindecare – Ungerea bolnavilor sau Sf. Maslu și Reconcilierea sau Spovada – și a sacramentelor de slujire a comuniunii – Preoția și Căsătoria. Aceste teme vor fi propuse tuturor categoriilor de credincioși de-a lungul acestui an pastoral, cu insistență deosebită în timpul Adventului și a Postului Mare. Dacă dorim o Biserică vie, trebuie să ne lăsăm înviorați în trăirea credinței de trăirea conștientă și profundă a Sfintelor Taine.

whatsapp-image-2022-09-15-at-2-32-22-pm

Duhul Sfânt este viața Bisericii, cel care inspiră noi carisme, noi modalități de apropiere cu Dumnezeu. În acest spirit s-a insistat și asupra importanței colaborării în cadrul comunităților parohiale a diferitelor asociații, mișcări și grupuri de laici în vederea înfrumusețării Trupului lui Cristos, care este Biserica, printr-o trăire cât mai autentică și profundă a credinței în spiritul Bisericii, așa cum făceau primele comunități creștine. Comunitățile frumoase vor fi apoi un ferment și pentru noile vocații la Sfânta Preoție și la viața consacrată.

Nu în ultimul rând, pe lângă implementarea temei Anului Pastoral la nivelul oficiilor pastorale, la această Convocare a Consiliului Prezbiteral și a Responsabililor Oficiilor din ARCB s-au prezentat și câteva inițiative pastorale atât pentru laici cât și pentru preoți, dar și câteva indicații administrative, deoarece darul lui Dumnezeu trebuie bine chibzuit, având în vedere mai ales binele celor nevoiași. În mod deosebit, s-a făcut invitația de a fi solidari cu diferitele sectoare ale Bisericii (cum ar fi Seminarul, Asociația Caritas, Presa catolică), în mod special cu preoții misionari care își desfășoară activitatea de evanghelizare în Kenya. Pe ordinea de zi s-au regăsit și evenimentele diecezane importante – cele trei procesiuni, pelerinajul marian de la Ciofliceni, iar data pentru procesiunea în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea a fost fixată pentru 9 octombrie.

whatsapp-image-2022-09-15-at-2-32-21-pm

Totul s-a încheiat cu rugăciunea Angelus, în care am invocat-o pe Maica Îndurerată,  pe care o cinstim astăzi în calendarul romano-catolic, pentru ca ea să însoțească și să ocrotească Arhidieceza noastră în acest nou An Pastoral în așa fel încât la umbra Crucii să trăim o reînviere a entuziasmului de a-l sluji și iubi pe cel care și-a dat viața pentru mântuirea noastră.

Bunul Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună începută astăzi!

Pr. Iosif Ghiuzan

Hits: 2346

/ Știri / Tags: , ,

Share the Post