Declarația Secretarului General al COMECE cu privire la discuția PE privind „Amenințările globale la adresa drepturilor la avort”

comece

Declarația Secretarului General al COMECE cu privire la discuția PE privind „Amenințările globale la adresa drepturilor la avort”

În vederea dezbaterii programate pentru miercuri, 8 iunie a.c. în Parlamentul European sub titlul „Amenințări globale la adresa dreptului la avort: posibila anulare a dreptului la avort în SUA de către Curtea Supremă”, Secretarul general al Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE), Pr. Manuel Barrios Prieto, a făcut următoarea declarație:

„Vedem cu surprindere că Parlamentul European va discuta despre impactul unui proiect de aviz al Curții Supreme a SUA privind avortul. Aceasta este o ingerință inacceptabilă în deciziile jurisdicționale democratice ale unui stat suveran, o țară care nici nu este un stat membru al UE. Adoptarea de către Parlamentul European a unei rezoluții care aprobă această ingerință nu va face decât să discrediteze această instituție.

În acest sens, am dori să reiterăm că, din punct de vedere juridic, nu există un drept recunoscut la avort în dreptul european sau internațional. Prin urmare, niciun stat nu poate fi obligat să legalizeze avortul, sau să îl faciliteze, sau să fie instrumental pentru a-l efectua.

UE ar trebui să respecte competențele legislative ale statelor sale membre și principiul delegării, conform căruia Uniunea acționează numai în limitele competențelor care i-au fost conferite de statele membre prin tratate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în acestea (articolul 5.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană). După cum a exprimat Comitetul permanent al COMECE într-o declarație din februarie 2022, încercarea de a introduce un presupus drept la avort în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ar fi o lege „lipsită de un fundament etic și destinată să fie o cauză de conflict perpetuu între cetățenii UE”.

De asemenea, observăm cu mare îngrijorare și regret negarea dreptului fundamental la obiecția de conștiință, care este o emanație a libertății de conștiință, așa cum este declarat la articolul 10.1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și recunoscut de Comitetul ONU pentru drepturile omului (cauza Jeong și alții împotriva Republicii Coreea1, 27 aprilie 2011).

Suntem alarmați de faptul că dreptul instituțiilor de sănătate de a refuza să furnizeze anumite servicii, inclusiv avortul, este slăbit sau chiar negat. După cum a afirmat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția 1763 (2010) privind dreptul la obiecția de conștiință în cadrul asistenței medicale legale, „nicio persoană, spital sau instituție nu va fi constrânsă, trasă la răspundere sau discriminată în vreun fel din cauza refuzului de a efectua, găzdui, asista sau supune la un avort, la efectuarea unui avort spontan uman (…) sau la orice act care ar putea cauza moartea unui făt sau embrion uman, indiferent de motiv.”

După cum a subliniat Comitetul permanent al COMECE: „Suntem conștienți de tragismul și complexitatea situațiilor în care se află mamele care se gândesc să facă avort. Grija pentru femeile care se află într-o situație dificilă sau conflictuală din cauza sarcinii lor este o parte centrală a ministerului diaconal al Bisericii și trebuie să fie, de asemenea, o datorie exercitată de societățile noastre. Femeile aflate în dificultate nu trebuie lăsate singure și nici nu poate fi ignorat dreptul la viață al copilului nenăscut. Ambele trebuie să primească tot ajutorul și asistența necesară.”

Sursa: COMECE

 

Hits: 97

/ Știri / Tags:

Share the Post