Revista „Pro Memoria”: 20 de ani de la apariție. Cuvânt înainte al ÎPS Aurel Percă

pro memoria

Revista „Pro Memoria”: 20 de ani de la apariție. Cuvânt înainte al ÎPS Aurel Percă

Departamentul de cercetare „Biserica și Istoria” și Arhiva „Vladimir Ghika” anunță apariția celui mai recent număr al revistei „Pro Memoria” (nr. 20/2021)  coordonată de dr. Dănuț Doboș și dr. Iulia Cojocariu. Revista, prilejuită de aniversarea a 139 de ani de la crearea Arhidiecezei Romano-Catolice de București, se bucură de un  „Cuvânt înainte” semnat de Excelența Sa Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, redat mai jos:

Cuvânt înainte

Constanță, continuitate, devotament, respect față de istoria, memoria și cultura Bisericii noastre locale – acestea sunt primele cuvinte pe care le-am găsit potrivite pentru a saluta eforturile coordonatorilor revistei „Pro Memoria”, de a oferi specialiștilor și cititorilor iubitori ai istoriei Arhidiecezei un nou număr al revistei – nr. 20/2021.

În condițiile existențiale dramatice în care se află astăzi la noi revistele culturale, este un lucru deosebit și onorant pentru inimoșii coordonatori ai publicației noastre de a continua seria aparițiilor anuale, rămânând astfel fideli cuvântului programatic publicat de Arhiepiscopul Mitropolit dr. Ioan Robu în primul număr al revistei, acum 20 de ani: „Ne punem mari speranțe în această revistă, așteptând ca ea să progreseze cât mai mult în procesul de recuperare a memoriei istorice privind Biserica Catolică din Valahia.” Într‑adevăr, și acest număr al revistei „Pro Memoria” poartă amprenta celorlalte 19 numere apărute în perioada 2002-2019, aceea de a fi „un punct de referință în Arhidieceza noastră, inspirând și susținând inițiative culturale și cercetări istorice, după modelul înaintașilor noștri”.

Unul dintre articolele publicate în prezentul număr se intitulează „Pro Memoria”. Carte de identitate a trecutului catolicilor din Arhidieceza de București, autorul realizând o retrospectivă a articolelor științifice găzduite de revistă începând cu anul 2002, evidențiind calitatea și diversitatea acestora, cât și numărul mare de colaboratori. „Pro Memoria – concluzionează autorul articolului (Pr. Andrei Dumitrescu) – păstrează mai departe deschisă inițiativa tuturor celor care doresc, într-o formă sau alta, să lucreze cu sârg pentru cunoașterea trecutului catolicilor din Arhidieceza de București. Viitorul acestei publicații depinde de sârguința cercetătorilor și de dorința cititorilor de a descoperi mai mult profunzimea credinței trăite de veacuri pe aceste meleaguri fără întrerupere.”

Fiind un număr jubiliar – 20 de ani de la apariția revistei „Pro Memoria” –, principala secțiune a acesteia, intitulată „Din istoria Arhidiecezei”, găzduiește atât indexul articolelor publicate în paginile acesteia în ultimele două decenii, cât și indexul autorilor care au semnat valoroasele articole și studii.

Aceeași secțiune conține două contribuții științifice privitoare la Surorile Institutului „Sfânta Maria” (Congregatio Jesu) și mărturia de credință oferită de aceste surori în închisorile comuniste de exterminare.

Un alt mărturisitor al credinței în anii persecuției comuniste, Episcopul Iosif Schubert, administrator apostolic în perioada 30 iunie 1950 – 21 februarie 1951, este prezent în paginile revistei în calitate de autor al unei monografii dedicate Parohiei Cara Murat, actuala Parohie Mihail Kogălniceanu, acolo unde vrednicul păstor a activat ca paroh în perioada 1925-1931.

Un câștig valoros pentru mersul înainte al revistei „Pro Memoria” l-a reprezentat cooptarea în colegiul de redacție a echipei de specialiști din cadrul Arhivei Ghika, care activează în cadrul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. În acest sens, revista s-a îmbogățit cu o nouă rubrică dedicată Fericitului Vladimir Ghika, iar numărul prezent conține două prețioase studii semnate de domnii Luc Verly și Emanuel Cosmovici.

Cu pași timizi, secțiunea „Bunuri culturale ecleziastice” își află locul în paginile revistei prin grija preotului Eugen Răchiteanu, responsabilul acestui Oficiu al Arhidiecezei.

La ceas aniversar – 20 de ani de apariție a revistei „Pro Memoria” – adresăm felicitările noastre coordonatorilor acesteia – Mons. Ieronim Iacob, dr. Dănuț Doboș și dr. Iulia Cojocariu – pentru interesul, grija și tenacitatea dovedită în apariția revistei, „factor de cultură istorică în zilele noastre”.

În consonanță cu tradiția promovată de ilustrul Nostru predecesor, Arhiepiscopul Mitropolit Emerit dr. Ioan Robu, care a avut inspirata alegere de a fonda acum 20 de ani această publicație culturală, reafirmăm susținerea noastră pentru o viață cât mai lungă a revistei „Pro Memoria”, atât de necesară în vremurile actuale, „pentru a contribui la păstrarea memoriei, identității și profilului cultural catolic”. Provocările revistei sunt multe, iar în pofida faptului că au fost publicate în cei 20 de ani de apariție a acesteia zeci de articole și studii de profil, rămân în așteptare pentru a fi abordate științific multe aspecte ale istoriei social-culturale a catolicilor din Arhidieceza Romano-Catolică de București, prigoanei comuniste, tradițiilor catolice și altele.

Noi, generația de astăzi, datorăm păstrarea nealterată a credinței și chiar libertatea acesteia înaintașilor noștri, cei care în perioada persecuției comuniste „au continuat să zidească o istorie suferindă, mortificată, dar istorie, și aceasta nu este încă cunoscută” (ÎPS Ioan Robu, Cuvânt-înainte, „Pro Memoria”, nr. 1/2002.

„La mulți ani!” revistei „Pro Memoria” la ceas aniversar, invocând binecuvântarea Domnului asupra colectivului de redacție și a tuturor colaboratorilor.

+ Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Hits: 112

/ Știri / Tags: , ,

Share the Post