Rugăciune pentru Sinod – Veghe în fața Sf. Sacrament

276243196_2230616200430611_7575638855392196998_n

Rugăciune pentru Sinod – Veghe în fața Sf. Sacrament

În fața Preasfântului Sacrament

 1. Isuse, cred c-aici, în Taina sfântă,
  Ești Tu prezent ca Om și Dumnezeu,
  Eu nu te văd, dar cred din suflet, Doamne,
  Ai spus-o tu, eu cred cuvântul tău.
 2. Din Sfânta Ostie, privești la mine
  Și parc-aud șoptindu-mi al tău glas,
  Ca să rămân mereu, mereu cu tine,
  Așa cum tu cu mine ai rămas.
 3. Te doare mult, că oamenii te uită,
  Că te jignesc, chiar unii dintr-ai tăi,
  De aceea eu doresc, ca prin iubire,
  Să ispășesc și vina celor răi
 4. Primește-mi, Doamne, inima întreagă,
  Să fie-a ta, așa cum o dorești;
  Să bată-ntruna numai pentru tine.
  Lăcaș plăcut într-însa să-ţi găsești.

RUGĂCIUNE

Isuse, prezent în Preasfântul Sacrament al altarului, noi suntem aici, în fața Ta, pentru a te adora, pentru a-ți spune că numi tu ești Domnul și Păstorul nostru, dar, și pentru a ne ruga pentru Biserica ta. În acest parcurs sinodal din biserica catolică, te rugăm, Doamne Isus Cristoase, ca Biserica ta, să fie pentru toți sacrament de mântuire; să vestească taina iubirii tale față de toți oamenii și să o înfăptuiască. Biserica ta, fidelă misiunii încredințate, să fie necontenit ferment în mijlocul societății omenești și, asemenea sufletului în trup, să o reînnoiască Duhul Sfânt, ca ea să devină în întregime familia lui Dumnezeu. Biserica ta, răspândită pe întregul pământ, să rămână neclintită în credință și în mărturisirea numelui tău, ea să apară în fața lumii ca sacrament al sfințeniei, al unității și al iubirii dumnezeiești. Tu, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

(Rugăciune în tăcere pentru Biserică…)

IMNUL

 1. Care alt păstor pe lume
  Îşi hrăneşte turma sa
  Cum tu o hrăneşti, Isuse,
  Chiar cu însăşi carnea ta?
 2. Care alt păstor pe lume
  Stă de veghe nemişcat
  Să-şi păzească turma scumpă
  Zi şi noapte neîncetat?
 3. Numai tu, Isuse bune,
  Eşti acel preabun păstor
  Ce-ţi dai viaţa pentru turmă
  Şi eşti pururi veghetor.
 4. Numai tu, Isuse bune,
  Să fii pururi partea mea
  Şi în turma ta cea scumpă
  Veşnic mă voi bucura.

LECTURĂ DIN EVANGHELIA DUPĂ SFÂNTUL IOAN (10,11-16)

Vorbind iudeilor, Isus le-a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul bun îşi dă viaţa pentru oile sale. Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor”.

(Meditație în tăcere…)

REFLECŢIE

O Isuse, tu eşti păstorul cel bun, iar noi suntem oile pe care le-ai răscumpărat cu preţul sângelui tău. Deşi te-ai înălţat la cer şi noi nu te putem privi cu ochii trupeşti, totuşi ştim că tu eşti cu noi până la sfârşitul veacurilor, nu numai cu dumnezeirea,dar şi cu omenirea ta în preasfântul Sacrament al altarului.

O Isuse, tu ai rămas în mijlocul nostru şi de aceea avem datoria să ne adunăm în jurul tău pentru a asculta poruncile şi sfaturile tale. Dar mulţi dintre ai tăi s-au îndepărtat şi nu mai vor să te asculte. Unii au devenit chiar duşmanii tăi de moarte. Isuse, eu nu vreau să mă îndepărtez niciodată de tine, ci vreau să te iubesc totdeauna şi să-ţi ascult cuvântul. Amin.

RUGĂCIUNE

Dumnezeule atotputernic şi veşnic, călăuzeşte-ne spre bucuriile cereşti, pentru ca şi turma să ajungă acolo unde a ajuns păstorul biruitor. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

RUGĂCIUNEA ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Duhule Sfinte, iată-ne, suntem în fața Ta, adunați în numele Tău. Avându-te pe Tine drept singură călăuză, Tu să-ți faci lăcaș în inimile noastre; învață-ne calea pe care să mergem și cum s-o urmăm. Suntem slabi și păcătoși; nu îngădui să cultivăm dezordinea. Nu lăsa ignoranța să ne conducă pe o cale greșită și nici părtinirea să ne influențeze faptele. În Tine să ne găsim unitatea, ca să putem înainta împreună spre viața veșnică, fără să ne abatem de la calea adevărului și de la ceea ce este drept. Toate acestea le cerem de la Tine, Tu care acționezi în orice timp și în orice loc, în unire cu Tatăl și cu Fiul, în vecii vecilor. Amin.

MARILE PROVOCĂRI ALE SINODULUI:

 Ascultarea

Cu toții suntem chemați să fim instrumente ale Duhului Sfânt și martori ai iubirii lui Dumnezeu, fiecare acolo unde se află. Eu cum văd Biserica azi? Oare mă pot implica în viața ei? Daca da, cum? Dacă nu, de ce? Ce credeți că vrea să spună Duhul Sfânt Bisericii de astăzi?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Participarea

A fi creștin înseamnă a fi om al speranței, care stimulează încrederea, pansează rănile, știe să construiască punți, să lumineze mințile, să încălzească inimile. Creștinii pe care îi cunosc se încadrează în acest model? Dar eu? De ce da, de ce nu?… Cei care se află „la periferie” sunt oare ajutați să vorbească și să înțeleagă că și ei sunt foarte importanți în Biserică și înaintea lui Dumnezeu? Ce ar trebui făcut pentru asta?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Comuniunea

În Biserică toți avem câte o misiune. Duhul Sfânt lucrează în toți. Deciziile care se iau de către Biserică, azi, au legătură cu voința lui Dumnezeu? Cum mă afectează pe mine aceste decizii? Mă ajută? Mă limitează? De ce? Știu cum se iau aceste decizii? Simt că aș putea participa și eu la ele? Cum?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Misiunea

Biserica există pentru a transmite o veste bună. Ce cred despre Biblie? Este Sfânta Scriptură o sursă de inspirație, pentru fiecare om în parte, pentru a construi o lume mai frumoasă și mai locuibilă? Știu care este vestea cea bună cuprinsă în învățătura creștină? Ce îi împiedică pe creștini să transmită această veste bună?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Slujirea

Autoritatea sau guvernarea în cadrul Bisericii noastre locale. Cel care a primit o responsabilitate (o misiune, o funcție etc.) în Biserică este conștient că este chemat la slujire, la jertfă, la sacrificii? Se practică în Biserică munca în echipă și coresponsabilitatea? Este încurajată participarea activă a credincioșilor la Sfânta Liturghie, la Adorația Euharistică, la momente de rugăciune, la respectarea sărbătorilor etc.?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Mărturia

Implicarea Bisericii dincolo de propriile granițe. Există o relație de amiciție între oamenii Bisericii și cartierul unde se află? Dar cu instituțiile locale ale statului, cu lumea culturii și a presei? Este Biserica vizibilă și în afara ei? Cum dialoghează Biserica noastră locală cu alte sectoare ale societății: sfera politicii, economiei, culturii etc.?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Dialogul 

Să fim deschiși la dialog. În comunitățile noastre încurajăm inițiativele de ordin caritabil, cultural, ecumenic, precum și dialogul și formarea spirituală? Care este relația noastră cu Biserica Ortodoxă locală? Dar cu celelalte culte? Dacă sunt obstacole, ce putem face pentru a le depăși?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Deschiderea

Să avem curajul să învățăm și de la alții! Avem curajul să privim și să învățăm din experiența altora? Biserica noastră locală este unică. Are o istorie unică, un teritoriu unic și credincioși unici! Le cunosc? Sinodul este un timp unic (se desfășoară acum, să nu-l ratăm!), special (se desfășoară pe timp de pandemie) și sacru (să ne rugăm împreună; să reflectăm împreună; să credem împreună; să mergem împreună). Ce cred eu despre aceste aspecte?

Ref: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

Să ne rugăm pentru Biserica lui Cristos, pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru episcopi, pentru preoți, pentru persoanele consacrate și pentru toți creștinii. Ne rugăm pentru copii, pentru tineri, pentru familii, pentru persoanele în vârstă și pentru bolnavi. Să ne rugăm pentru prieteni și pentru dușmani. Pentru binefăcătorii noștri și pentru mai marii noștri. Să ne rugăm pentru pace în lume și pentru toți cei care conduc popoarele, etc.

Tatăl nostru…

 Rugăciune

Ascultă-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, și fă-ne să urmăm lumina și să înfăptuim adevărul. Ne-am născut din tine fii ai luminii: fă să-ți putem fi martori în fața tuturor oamenilor. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.

 CE BINE E CÂND FRAŢII în Domnul se iubesc
Şi-n dragoste şi pace în lume vieţuiesc.

Ca roua dimineţii pe câmpuri şi pe văi
Şi binecuvântarea căde-va peste ei.

Se va-nnoi odată prin ei lăcaşul sfânt
Toţi fericiţi şi liberi vor fi pe-acest pământ.

Va merge spre lumină atunci orice popor
Şi-o fi numai o turmă o turmă şi-un păstor.

Hits: 375

Share the Post