Mons. Petru Sescu a fost hirotonit episcop auxiliar de Iaşi

DSC_3260

Mons. Petru Sescu a fost hirotonit episcop auxiliar de Iaşi

Mons. Petru Sescu fost hirotonit episcop auxiliar de Iaşi joi, 11 noiembrie 2021, în cadrul Sfintei Liturghii solemne care a avut loc în Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină, începând cu ora 10.30, prin impunerea mâinilor PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi. ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, şi PS Petru Gherghel, Episcop emerit de Iaşi, au fost co-consacratori. La celebrare au participat ÎPS Miguel Maury Buendía, Nunţiu Apostolic în România şi Republica Moldova, alţi opt episcopi, peste 200 de preoţi, oficialităţi, persoane consacrate şi credincioşi laici veniţi din diverse părţi ale Diecezei de Iaşi. Evenimentul a fost transmis în direct de către ERCIS Media şi ERCIS FM, fiind preluat de TVR Iaşi, Angelus TV, Maria TV şi Radio Maria.

În jurul orei 10.30, crucea procesională înainta spre altar anunţând, împreună cu imnul Introibo, intonat de corul catedralei, începerea Liturghiei solemne în cadrul căreia Mons. Petru Sescu avea să primească hirotonirea episcopală. În catedrală umplută de credincioşi îşi făceau intrarea cei 11 episcopi, de rit romano- şi greco-catolic, veniţi din toate părţile României, în frunte cu ÎPS Miguel Maury Buendía, reprezentantul Sfântului Părinte Papa Francisc în România: PS Iosif Păuleţ, Episcop de Iaşi, ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti (între anii 1999 şi 2019 a fost episcop auxiliar de Iaşi), PS Petru Gherghel, Episcop emerit de Iaşi, PS Anton Coşa, Episcop de Chişinău, PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, PS László Böcskei, Episcop de Oradea, PS Claudiu Lucian Pop, Episcop de Cluj-Gherla, PS Eugen Schönberger, Episcop de Satu Mare, PS Călin Ioan Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, şi PS Cornel Damian, Episcop auxiliar de Bucureşti.[…]

dsc_3060

PS Iosif Păuleţ i-a salutat pe toţi cei prezenţi la celebrarea euharistică: pe episcopi, autorităţile civile, de stat şi locale, pe Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, persoanele consacrate şi pe cei aflaţi în comuniune prin intermediul transmisiunii, din ţară şi din străinătate: „Vă invit pe toţi să ne unim în rugăciune, pentru ca Duhul Sfânt să dăruiască noului ales pentru misiunea de episcop, lumina şi puterea sa, să-l ajute să fie un instrument eficace al iubirii sale în Biserică şi în lume”.

Episcopul ales a fost prezentat întregii adunări, cerându-se prin cuvintele rostite de Pr. Egidiu Condac, Vicar general al Episcopiei de Iaşi, hirotonirea acestuia: „Preasfinţite, Biserica de Iaşi vă cere ca preotul Petru Sescu să fie hirotonit în treapta episcopatului”. Conform ritualului hirotonirii, a urmat citirea decretului papal, parţial în limba latină, de către nunţiul apostolic, şi în întregime în limba română de către Pr. Daniel Iacobuţ, paroh şi decan de Iaşi.

În omilia sa, PS Iosif Păuleţ a vorbit despre semnificaţia teologică şi spirituală a slujirii episcopale, evidenţiind trei momente puternice din ritualul hirotonirii: aşezarea evangheliarului pe capul candidatului, primirea inelului episcopal şi a cârjei pastorale: „Dacă Evangheliarul ne aminteşte de primatul absolut al lui Cristos şi al cuvântului său în viaţa păstorului, inelul exprimă unirea, comuniunea dintre păstor şi Biserică”. Referindu-se la însemnătatea simbolică a cârjei pastorale, PS Iosif a spus: „Să ne amintim cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc cu privire la misiunea pastorală a preoţilor şi, mai ales, a episcopilor: păstorul trebuie să meargă în faţa turmei sale indicând celorlalţi calea pe care să păşească; să meargă în mijlocul turmei, pentru a întări poporul în unitate; să meargă în spatele turmei pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Este extrem de important ca păstorul să asculte glasul oilor, să stea printre ele şi să răspundă nevoilor sale”. La finalul predicii, adresându-i-se direct episcopului ales, i-a făcut această urare: „Te încredinţăm mijlocirii Sfintei Fecioare Maria şi a Fericitului nostru episcop Anton Durcovici, şi te încurajăm să fii un păstor bun, după inima Bunului Păstor, Cristos Domnul”.

dsc_3141

După omilie, stând în picioare înaintea episcopului consacrator, Mons. Petru Sescu a răspuns de nouă ori un „Vreau” hotărât şi plin de încredere, la ultimul adăugând cuvintele: „cu ajutorul lui Dumnezeu”, exprimând conştiinţa dăruirii de sine în slujirea înaltă şi exigentă a episcopatului. A urmat momentul intens şi emoţionant al prosternării înaintea altarului, timp în care corul a intonat Litania tuturor sfinţilor. “Ca să binevoieşti a-l binecuvânta, a-l sfinţi şi a-l consacra pe acest ales al tău” era rugăciunea tuturor pe care Dumnezeu o împlinea prin mijlocirea sfinţilor invocaţi. Episcopul consacrator mai întâi, apoi ceilalţi episcopi şi-au impus mâinile în tăcere – moment central al hirotonirii episcopale.

dsc_3158

A fost aşezată cartea Evangheliilor deasupra capului celui ales, timp în care s-a rostit rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt. A urmat ungerea capului episcopului hirotonit cu sfânta crismă şi i-a fost înmânat Evangheliarul. Noul episcop a primit inelul în deget inelar al mâinii drepte, i-au fost încredinţate mitra şi cârja pastorală, semn al slujirii lui de păstor. Acest ultim moment a încheiat ritualul propriu-zis al hirotonirii episcopale. Hirotonit episcop, PS Petru Sescu a stat înaintea adunării, a primit aplauze din partea tuturor, iar episcopii concelebranţi i-au oferit salutul păcii.

dsc_3160

Liturgia euharistică a fost prezidată în continuare de PS Petru Sescu, care la altarul catedralei îşi unea slujirea episcopală cu actul suprem de slujire al Fiului lui Dumnezeu, culminat cu jertfa mântuirii noastre.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Petru Sescu având cârja în mână şi mitra pe cap, condus de ÎPS Aurel Percă şi PS Iosif Păuleţ pe culoarul central al catedralei şi în afara ei, a împărţit binecuvântarea sa de episcop nou sfinţit tuturor. Corul a intonat cântecul interpretat în canon „Servite Domino in laetitia”, cuvinte care constituie motoul noului Episcop auxiliar de Iaşi.[…]

dsc_3279

ÎPS Aurel Percă, în cuvântul său de felicitare, a spus că „bucuria Diecezei de Iaşi este bucuria Bisericii Universale, pentru că astăzi un nou apostol a fost asociat Colegiului Episcopilor”. Mai departe a spus: „Bun venit în rândul episcopilor din Conferinţa Episcopilor Catolici din România… Ne bucurăm că această Conferinţă a noastră, întărită cu prezenţa Preasfinţiei tale, poate lucra mai departe cu mult folos spre binele credincioşilor din România”. Referindu-se la Sfântul Petru care a spus de trei ori „Doamne, te iubesc”, a amintit că PS Petru Sescu a răspuns de nouă ori „Vreau”. I-a urat bucurie în lucrarea pentru care a fost ales, mulţi ani de apostolat, asigurându-l de însoţirea rugăciunii sale.

PS Petru Gherghel, luând cuvântul, a întărit adevărul că darul apostolatului s-a realizat în catedrală. Gratias agamus Domino Deo nostro – să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru: „E un moment în care trebuie să-i cântăm lui Dumnezeu. Îţi mulţumim, Doamne, că rămâi cu noi prin apostoli, prin Sfântul Părinte, prin episcopi şi preoţi!” Referindu-se la noul episcop a spus: “Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului! Fii binecuvântat, Preasfinţite Petru, pentru această împlinire! Binecuvântat să fii mereu, venind între noi în numele Domnului!”[…]

PS Petru Sescu a adresat tuturor celor prezenţi un împătrit „Mulţumesc”, inspirat de o predică recentă a Papei Francisc: lui Dumnezeu, episcopilor, preoţilor şi credincioşilor.

Lui Dumnezeu pentru chemarea primită: „Răspunsul meu la această chemare vreau să fie slujirea Domnului cu bucurie: dăruire totală, fără jumătăţi de măsură”.

Apoi, Episcopilor Aurel Percă, Iosif Păuleţ şi Petru Gherghel, dar şi celor din Conferinţa Episcopilor: „Preasfinţitului Iosif Păuleţ, pe care, încă din 1994, pe când lucram împreună la Seminarul din Bacău, l-am simţit ca un adevărat prieten; Înalt Preasfinţitului Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, care mi-a fost un adevărat model în ceea ce priveşte răbdarea şi capacitatea de muncă. Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop emerit, care cu bunătate, dar şi cu fermitate, s-a arătat pentru mine a fi un adevărat tată”. […]

„Vă îndemn pe toţi să vă rugaţi şi să mă ajutaţi ca, prin cuvintele şi faptele mele, să pot fi un semn viu al lui Cristos, Bunul Păstor” au fost ultimele cuvinte ale mulţumirii.

După Sfânta Liturghie, episcopii împreună cu noul hirotonit PS Petru Sescu s-au îndreptat spre Catedrala veche Adormirea Maicii Domnului, pentru a mulţumi Maicii Domnului, prin cântarea Salve Regina, pentru toate harurile revărsate în această zi memorabilă asupra Diecezei de Iaşi.

Materialul integral semnat de Pr. Cristian Diac poate fi citit pe ercis.ro

Foto: Andreea Dima, ERCIS Media

Hits: 220

/ Știri / Tags: , , ,

Share the Post