ÎPS Aurel Percă: Mesaj pastoral către Arhidieceza de București

mesaj pastoral

ÎPS Aurel Percă: Mesaj pastoral către Arhidieceza de București

MESAJ PASTORAL CĂTRE ARHIDIECEZA DE BUCUREŞTI

Dragi confrați preoți,
Dragi persoane consacrate,
Iubit popor al lui Dumnezeu din Arhidieceza de București,

Sfântul Părinte Francisc a convocat un Sinod special pentru Biserica Catolică, cu titlul: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”, dorind să ajute întregul popor al lui Dumnezeu să reflecteze și să discute despre stilul de viață bisericească și despre modul de a trăi și de a fi Biserică în zilele noastre.

Duminică 10 octombrie, Sfântul Părinte Papa Francisc a deschis solemn la Vatican acest Sinod, care va avea punctul de sosire și încheiere în luna octombrie 2023.

La cererea Papei, în această duminică, 17 octombrie a.c., fiecare dieceză este chemată să deschidă la nivel local acest proces sinodal printr-o Liturghie solemnă în catedrale, cu participarea reprezentanților comunităților parohiale, a asociațiilor ecleziale, a preoților și a institutelor de viață consacrată.

Răspundem și noi acestei chemări, cei din Arhidieceza de București, cu o celebrare solemnă în Catedrala „Sfântul Iosif”, la orele 10.30, și vă invit pe toți, oriunde vă aflați, să vă uniți în rugăciune pentru ca acest „mers împreună” (sinod) să aducă roadele așteptate pentru Biserica mileniului al III-lea.

Arhidieceza noastră trebuie să simtă această alegere și invitație a Papei ca pe o ocazie specială de a trăi într-un mod real confruntarea nu numai cu realitățile noastre pastorale din comunitățile noastre parohiale, dar și cu frații și surorile care trăiesc în afara Bisericii sau îndepărtați total de ea.

Procesul sinodal se va desfășura în trei faze, caracterizate de ascultare, discernământ și consultare.

Prima fază este cea la nivelul Bisericilor locale (arhidieceze și dieceze) și se va desfășura în perioada octombrie 2021 – aprilie 2022.

Această etapă ne privește pe toți și este cea mai angajantă, deoarece se caracterizează prin consultarea și ascultarea întregii Arhidieceze: a preoților, a persoanelor consacrate, a credincioșilor laici, a membrilor asociațiilor și organismelor pastorale; de remarcat faptul că Papa Francisc ne cere să-i ascultăm și pe cei care trăiesc mai departe de Biserică sau se simt excluși din Biserică. Click Vivaro kazino and get promo code for September 2022

În această etapă diecezană vor avea loc mai multe întâlniri la nivel parohial, decanal, la nivelul asociațiilor și al organismelor de participare; în cadrul acestor întâlniri, toți vor putea să exprime și să comunice cum văd ei numeroasele provocări lansate de Sfântul Părinte Papa pentru acest sinod. Procesul sinodal nu va fi asemenea unor „ședințe”, ci va avea în centru rugăciunea și adorația, pentru a asculta ce spune Duhul Sfânt Bisericii în zilele noastre. Metodele de consultare vor fi prezentate pe parcurs, pentru a putea ajunge la cât mai mulți oameni. Consultarea în fiecare dieceză se va încheia cu o întâlnire pre-sinodală, care va aduna împreună roadele acestui parcurs, iar acestea se vor centraliza la nivelul Conferinței Episcopilor din țara noastră (în sesiunea Conferinței care va avea loc în primele zile ale lunii aprilie 2022).

Faza a doua este cea continentală, în perioada septembrie 2022 – martie 2023, care va centraliza concluziile tuturor Conferințelor episcopale, iar materialul elaborat va servi la redactarea textului pentru primul Instrumentum laboris (documentul care va sta la baza discuțiilor din Sinodul Episcopilor, care se va desfășura în luna octombrie 2023), aceasta fiind faza a treia a Sinodului Episcopilor, un drum pe care îl începem astăzi și care sperăm să-și arate roadele bogate în această fază finală.

Prin urmare, îi rog pe toți Cucernicii Părinți (Parohi și Vicari), cadrele din învățământ, responsabilii diferitelor realități pastorale din Arhidieceză, pe membrii comunităților religioase să accepte această invitație a Sfântului Părinte de a porni la drumul sinodal; să intre deplin în stilul sinodal pe care îl dorește Papa, atunci când spune „o Biserică sinodală”, care este și realitatea Arhidiecezei noastre.

Calea care ne este cerută să o parcurgem nu este, prin urmare, un eveniment care să fie organizat sau structurat cu atenție, ci este o experiență spirituală, care le cere tuturor să fie docili față de acțiunea misterioasă a harului, să fie disponibili față de ceea ce Duhul Sfânt vrea să pună în inimile noastre, deoarece acest drum sinodal dorește „să facă să răsară vise, să trezească profeții și viziuni, să facă să înflorească speranțe, să stimuleze încredere, să panseze răni, să împletească relații, să învie zori de speranță, să se învețe unul de la celălalt și să creeze un imaginar pozitiv care să lumineze mințile, să încălzească inimile, să redea forță mâinilor” (Documentul pregătitor, 32).

Recomand ca toate reuniunile și întâlnirile să fie precedate de rugăciunea pe care o anexez la prezenta Scrisoare, „Adsumus Sancte Spiritus”, primele cuvinte ale originalului latin însemnând: „Duhule Sfinte, iată-ne”; această rugăciune a fost folosită la diferite sinoade și reuniuni ale Bisericii pentru sute de ani; este atribuită Sfântului Isidor de Sevilla; ea ne poate însoți în itinerarul nostru sinodal, pe care pornim astăzi, și ne poate ajuta să ne deschidem inimile către acțiunea Duhului dătător de lumină, pentru ca să se împlinească în noi și în comunitățile noastre ceea ce Domnul dorește de la Biserica mileniului al III-lea.

În timp ce ne pregătim pentru a începe acest parcurs sinodal, binecuvântez fiecare comunitate și pe fiecare dintre voi, invocând mijlocirea de mamă a Fecioarei Maria și ocrotirea Sfântului Iosif, Patronul Bisericii Universale.

Cu binecuvântarea noastră arhierească,

     +Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de București

17 octombrie 2021, Deschiderea Procesului sinodal în Arhidieceza de București.

Rugăciunea Adsumus Sancte Spiritus

Duhule Sfinte, iată-ne, suntem în fața Ta,
adunați în numele Tău.
Avându-te pe Tine drept singură călăuză,
Tu să-ți faci lăcaș în inimile noastre;
învață-ne calea pe care să mergem
și cum s-o urmăm.
Suntem slabi și păcătoși;
nu îngădui să cultivăm dezordinea.
Nu lăsa ignoranța să ne conducă pe o cale greșită
și nici părtinirea să ne influențeze faptele.
În Tine să ne găsim unitatea,
ca să putem înainta împreună spre viața veșnică,
fără să ne abatem de la calea adevărului
și de la ceea ce este drept.
Toate acestea le cerem de la Tine,
Tu care acționezi în orice timp și în orice loc,
în unire cu Tatăl și cu Fiul,
în vecii vecilor.
Amin.

Hits: 484

Share the Post