ÎPS Aurel Percă a instituit un consiliu episcopal și cinci oficii pastorale

ÎPS Aurel Percă a instituit un consiliu episcopal și cinci oficii pastorale

Ținând cont de reglementările Dreptului Canonic cu privire la organizarea Curiilor diecezane (can. 469 – 474), ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, a instituit vineri, 1 mai 2020, prin decrete arhiepiscopale un consiliu episcopal și cinci oficii pastorale, „în vederea unei bune desfășurări a activităților pastorale din Arhidieceza de București, și pentru o mai bună coordonare și promovare a tuturor inițiativelor pastorale la nivel arhidiecezan spre binele poporului lui Dumnezeu”.

Consiliul episcopal a fost instituit „în conformitate cu norma can. 473 § 4”, fiind format din Vicarul general și Vicarii episcopali: PS Episcop auxiliar Cornel Damian – Vicar general; Mons. Ieronim Iacob – Vicar episcopal pentru Dobrogea; Pr. Francisc Ungureanu – Vicar episcopal pentru cler și vocații; Pr. Daniel Bulai – Vicar episcopal activitatea pastorală; Pr. Antonio Prestipino O.C.D.  – Vicar episcopal pentru viața consacrată; Pr. Eduard Giurgi – Vicar judecătoresc. „Acest consiliu – se mai arată în decret (nr. 182) – este chemat să favorizeze în mod operativ activitatea pastorală a Arhidiecezei” și „va lucra sub directa coordonare a Arhiepiscopului, urmărind desfășurarea activității pastorale diecezane în conformitate cu normele canonice”.

Cele cinci Oficii pastorale nou-înființate în Arhidieceza de București sunt Oficiul pentru evanghelizare și pastorație biblică, Oficiul pentru cateheză, Oficiul pentru pastorația liturgică și sacramente, Oficiul pentru pastorala vocațională și Oficiul pentru cultură, artă sacră și patrimoniu bisericesc. „Alcătuirea structurală, organizarea și funcționarea Oficiilor pastorale vor fi reglementate de un Regulament special, promulgat de Arhiepiscop și care va putea fi revizuit periodic pentru a-l face mereu mai adaptat unei slujiri competente, eficace și disponibile a Bisericii locale de București”, se arată în decretul de instituire a Oficiilor (nr 181). Inițiativele pastorale pe care fiecare dintre aceste Oficii pastorale le vor promova vor fi în concordanță cu planul pastoral arhidiecezan și vor ajuta alte structuri ale comunității arhidiecezane la realizarea acestui plan. „Numirea responsabililor pentru noile Oficii arhidiecezane se va face până la data de 1 iunie a.c.”, se mai specifică în decret.

În încheiere, ÎPS Aurel invocă „binecuvântarea lui Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Preasfinte, asupra Curiei arhidiecezane de București și asupra fiecărui coordonator chemat să exercite o slujire specifică în cadrul ei”, asupra consiliului episcopal și a întregii Biserici locale.

 

Hits: 5

/ Știri / Tags: , ,

Share the Post