Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea din București

Str. General Berthelot 19, 010164 București
Tel/Fax: 021 314 86 10
www.ftcub.ro

Decan: Pr. prof. univ. dr. Wilhelm Dancă
Prodecan: Lect. Univ. Dr. Pr. Emil Moraru
Directorul Școlii doctorale: Pr. conf. dr. Lucian Dîncă
Secretar-Șef: Simona-Veronica Velicu
Tel. 021 314 86 10 • E-mail: secretariat@ftcub.ro • velicu.veronica@g.unibuc.ro