Grădinița „Sf. Cruce”

București

Șos. Mihai Bravu 259, 030302 București
Tel. 021 317 95 40